Sitemap
Dit is de Website van en voor MKP liefhebbers.
c'est le site pour les admirateurs des caravanes du marque MKP

Technische Handleiding


Voor U met Uw M.K.P.—caravan op reis gaat, verzoeken wij U deze handleiding aandachtig door te lezen. Deze caravan zal U veel plezier verschaffen en heeft slechts het minimum aan onderhoud nodig, vooral indien U zich aan de aanwijzing houdt die de fabrikant U aan het begin van Uw reis meegeeft.

Deze handleiding wil geen technische perfectie pretenderen, doch zal U zeker antwoord geven op de vragen die bij U opkomen, wanneer U de caravan in gebruik neemt.

In de map, die bij iedere caravan geleverd wordt, zult U de uitvoerige gebruiksaanwijzing vinden voor de verscheidene ingebouwde apparaten.

Wij hopen dat U een groot deel van Uw vrije tijd in de caravan zult kunnen doorbrengen.

Hij zal U vele jaren goede diensten bewijzen en een trouwe begeleider zijn op al Uw reizen.

 

 

 

1) Start

2) laden van de caravan

3) Rijden en manoeuvreren

4) Afstellen van remmen en doorsmeren

5) Elektrische installatie

6) Gasinstallatie

7) Ventilatie

8) Verwisselen van wielen

9) Winterberging

10) onderhoud
1) Start.

Voor U met de caravan gaat rijden, moet U het volgende in acht nemen:

De caravan dient zo geladen te worden, dat alle voorwerpen ordelijk opgeborgen zijn en tijdens de rit niet kunnen verschuiven.

De lading moet zo aangebracht zijn dat de voorgeschreven kogeldruk niet overschreden wordt.

Alle ramen en dakluiken moeten gesloten zijn.

Overtuig U ervan dat alle deuren en schuifladen op de juiste manier vergrendeld zijn.

De vier steunen moeten ingedraaid zijn en de slinger moet zich binnen handbereik bevinden (bij voorkeur in de disselbak).

Let U erop dat de koppeling tussen caravan en auto juist bevestigd is en dat de remkabel vastgemaakt is aan de auto.

De handrem moet geheel vrij staan.

De stroomkabelstekkers van de caravan moeten op de juiste wijze in de stopcontacten van de auto gestoken worden.

Hierna moeten alle lichten, zoals achterlicht, clignoteur, stoplicht en breedtelicht gecontroleerd worden.

De gasflessen moeten in de houders in de disselkast vastzitten en tijdens de reis gesloten zijn. De koelkast wordt voor het begin van de reis op 12—Volt— Spanning gezet.

Zorg ervoor dat Uw gasvoorraad toereikend is en dat er zich niet meer water in de tank bevindt dan de hoeveelheid die U onderweg nodig denkt te hebben. Na het aankoppelen moet het neuswiel geheel ingedraaid, omhooggetrokken en met de klemschroef vastgezet worden.

Het verdient aanbeveling te controleren of de wielmoeren goed vastzitten (punt 8).

Vergeet niet Uw persoonlijke, auto (groene kaart) en caravanpapieren mee te nemen.

Nu kan Uw tocht beginnen en wij wensen U een goede reis.

 

2) Laden van de caravan.

Het is van groot belang dat de caravan goed geladen is. De zware voorwerpen moeten zo laag mogelijk én zo dicht mogelijk bij de as liggen.

Indien mogelijk moet het gewicht gelijk verdeeld worden, zowel aan de zijkanten als voor en achter de as.

Hoe meer naar boven, des te lichter moeten de voorwerpen zijn. Ten slotte dient de kogeldruk gemeten te worden t.p.v. de koppeling met een

kogeldrukmeter. U kunt ook gebruik maken van een personenweegschaal. Niet op de plaats van het neuswiel wegen!

 


3) Neemt U er nota van dat de voorgeschreven kogeldruk aangehouden wordt. Als de caravan niet goed geladen is , veroorzaakt dit onrustig rijgedrag. Let U er ook op dat door Uw bagage het toegestane gewicht van de caravan niet overschreven wordt. Zie hiervoor Uw registratiebewijs.

Mochten zich tijdens het rijden zogenaamde knikbewegingen voordoen, dan zijn de achterveren van Uw auto niet sterk genoeg.

In dit geval zijn verschillende oplossingen mogelijk. Uw garagehouder kan U hierover inlichten.

3) Rijden en Manoeuvreren.

Voorwaarde voor het probleemloos rijden met een caravan is de goede lading van zowel Uw auto als Uw caravan (punt 2).

Evenzo is het van belang dat Uw auto in perfecte staat verkeert. Het rijden met een caravan is een kwestie van oefenen.

Bent U onervaren op dit gebied, dan adviseren wij U eerst over kleinere afstanden ervaring op te doen.

Speciaal de M.K.P. caravan heeft uitmuntende rijeigenschappen niet in de laatste plaats door de gestroomlijnde vorm.

Zelfs wanneer U nauwelijks bemerkt Uw caravan te trekken, moet U toch langzaam optrekken om de motorkoppeling te ontzien.

Remt U tijdig omdat de remweg langer is.

Bedenkt U dat de combinatie langzamer optrekt, zodat extra voorzichtigheid geboden is bij het inhalen.

Wanneer U een hoge vrachtwagen passeert of erdoor gepasseerd wordt moet U er rekening mee houden dat de luchtdruk van de vrachtwagen zal proberen de caravan opzij te drukken.

U moet in geen geval remmen, doch door gas te geven enigszins optrekken om de combinatie goed recht te houden.

Speciale voorzichtigheid is geboden bij het bergafwaarts rijden waarbij de caravan druk uitoefent. Verminder in dat geval Uw snelheid zodanig dat U elke gewenste manoeuvre zonder gevaar kunt uitvoeren.

Het achteruitrijden met de combinatie moet geoefend worden. Waag Uw eerste pogingen daar waar geen verkeer is.

Laat U begeleiden door iemand die tijdens het achteruitrijden aanwijzingen aan U geeft.


Uw M.K.P. caravan heeft een terugrijautomaat en U kant ongehinderd achteruit rijden.

 

4) Afstellen van remmen en doorsmeren.

Iedere 2500 km., of tenminste eenmaal per jaar, moeten de oplooprem en de as met zuurvrij en vorstbestendig hogedruksmeervet gesmeerd worden. Voorzover het bijstellen van de remmen noodzakelijk is, kan dit volgens de bijgevoegde handleiding uitgevoerd worden.

De handrem mag bij een opgestelde caravan niet gedurende een langere periode aangetrokken blijven, aangezien in dat geval de remvoeringen kunnen gaan vastzitten.

 

5) Elektrische installatie.

Met uitzondering van de 220 Volt stopcontacten is in een M.K.P. caravan de gehele elektrische installatie in 12 Velt uitgevoerd.

De stroomtoevoer komt 6f van de accu van de auto, of van een transformator met gelijkrichter, of van de accucentrale. Een uitzondering hierop vormt de koelkast, die op gas, op 12 Volt, of te wel op 220 Volt werkt.

De aansluiting voor 220 Volt bevindt zich aan de voorzijde van de caravan naast de disselbak.

Een volledig schema van de elektrische leidingen is bijgevoegd.

De zekeringen voor 220 Volt bevinden zich aan de binnenkant van het 220 Volt aansluitpunt.

Het elektrische schema van het stopcontact is als volgt:

 

(1) of L = linker clignoteur

(2) of 54G = binnenverlichting/constante stroomdraad

(3) of 31 = massa

(4) of R = rechter clignoteur

(5) of 58R = rechter achterlicht en voorlicht en nummerplaatverlichting

(6) of 54 = remlichten

(7) of 58L =linker achterlicht en voorlicht
6) Gasinstallatie.

De gasinstallatie voldoet aan alle europeese normen waarbij de beste onderdelen en materialen zijn gebruikt.

Voordat de caravan de fabriek verlaat wordt de installatie gecontroleerd op eventuele lekken.

Om de twee jaar moet de gehele installatie door een deskundige gecontroleerd worden.

Het is aan te bevelen als U af en toe eens een drukcontrole uitvoert; hiervoor gebruikt U een drukcontroleapparaat of U controleert het systeem met behulp van de Truma Duomatic.

Voor Ieder gasapparaat is een hoofdkraan ingebouwd. Ieder apparaat is voorzien van een thermische beveiliging, die voorkomt dat er na het doven van de vlam nog gas kan ontsnappen. -

N.B. Als U een gasfles verwisselt is het aan te raden de kraan van de nieuwe fles te openen en iets gas te laten ontsnappen voor U de drukregelaar aansluit.

Hierdoor worden eventuele ongerechtigheden weggeblazen voordat ze in de leidingen terecht komen en zodoende verstoppingen kunnen veroorzaken.

In de winter bevindt zich in de kraan van de fles meestal wat condenswater, die zich, als het niet van tevoren weggeblazen wordt, in het diepste punt van de gasinstallatie verzamelt, bevriest en zo de gastoevoer verhindert. Het gebruik van de in de caravan ingebouwde apparaten is beslist ongevaarlijk.

 

7) Ventilatie.

Als U in Uw caravan verblijft, zult U naar believen luchten door het openen van de ramen of het dakluik, afhankelijk van de buitentemperatuur. Hierbij zult U de uitstekende isolatie met polyurethaanschuim van de M.K.P. leren kennen en waarderen.

Alle M.K.P caravans zijn van een tochtvrije ontluchting voorzien, die aan de hoogste europeese normen voldoet.

Be-en ontluchting zijn precies uitgemeten om de juiste verhouding te bereiken, Hetgeen wil zeggen dat er zich geen condens in de caravan vormt, zelfs niet bij langdurig sluiten van de caravan.

Om de onaangename kookluchtjes uit de caravan te verwijderen is bij de meeste M.K.P caravans een afzuigkap ingebouwd.


8) Verwisselen van wielen.

Een reservewiel behoort bij de M.K.P. niet tot de standaard uitrusting. Het verdient echter wel aanbeveling om een reservewiel aan te schaffen. Wanneer het verwisselen van een wiel noodzakelijk is, handelt U als volgt:

De caravan loskoppelen en de handrem stevig aantrekken, leg keggen voor en achter het andere wiel.

De wieldoppen met een schroevendraaier verwijderen, de wielmoeren iets los draaien, de krik onder de as plaatsen en de caravan opkrikken.

Is het wiel vrij, dan draait U de wielmoeren geheel los, verwijder het wiel en plaats het reservewiel.

Rest spreekt voor zich.

Tenslotte wijzen wij er nog op, dat na de eerste 250 en 1000 km. rijden de wielmoeren moeten worden nagetrokken.

Voorts moet er iedere 2000 km een nacontrole plaatsvinden.

De voorgeschreven bandenspanning bij de M.K.P caravan is als volgt:

Type Bandenmaat luchtdruk

M.K.P. Petit 5.20 x 13 4 pr 2,1 ato

M.K.P. Midi 1.55 SR x 13 4 pr 2.2 ato

M.K.P. Grand 6.40 x 13 6 pr 2,5 ato

M.K.P. Grandesse 6.40 x 13 6 pr 2,5 ato

M.K.P. Grandesse Royal 1.45 SR x 13 6pr 2,1 ato

Neuswiel : 3,0 ato

 

9) Winterberging.

Gedurende het winterseizoen is het niet noodzakelijk Uw M.K.P. caravan in een overdekte ruimte onder te brengen. Het is zelfs beter hem in de buitenlucht te laten staan.

Als U de M.K.P. caravan in de winter niet gebruikt, let dan op de volgende punten:

Was en poets de opbouw.

Vet de steunen, het neuswiel en het deurslot in.

Voorzie het stopcontact van de auto en de stekker van de caravan van een beetje olie.

Ledig de watertank en waterpomp, zodat de pomp niet stuk vriest, blaas tegelijkertijd de leiding leeg.

Ontlast de veren, door de steunen zover naar beneden te draaien dat de banden nog net de grond raken.

 


Dek de dissel af met een hoes, zodat het remsysteem en de koppeling beschermd worden. In geen geval de handrem aantrekken.

Verwijder uit de caravan alle voorwerpen die niet weers en koudebestendig zijn en die dus te lijden hebben van overwinteren in de caravan. Sluit alle hoofdkranen van de gasapparaten.

Haal de accu uit de caravan en laad deze op en plaats deze in een vorstvrije ruimte.

Ten slotte opent U alle deuren van de caravan, ook die van de koelkast, zodat er enige ventilatie kan plaatsvinden.

 

10) Onderhoud.

Een M.K.P .caravan heeft geen speciaal onderhoud nodig. De volpolyester opbouw is absoluut weerbestendig.

Was en poets Uw M.K.P.caravan met hetzelfde onderhoudsmiddel, waarmee U Uw auto behandelt.

Hoe vaker U de opbouw met was behandelt, hoe mooier en glanzende hij blijft. Was sluit de poriën af en verhindert het binnendringen van vuil en stof in het polyester.

Wees niet zuinig met de wasbeurten van Uw caravan. Vooral als hij in zoutrijke zeelucht staat. Hiermee verlengt U de levensduur van de verchroomde en geeloxeerde delen.

Was Uw ruiten steeds met veel water, dit voorkomt krassen.

Ook in het interieur van de M.K.P caravan zijn grondstoffen verwerkt die geen speciaal, onderhoud vereisen.

Voordat het nieuwe seizoen begint, raden wij U aan Uw M.K.P caravan bij Uw servicestation te laten nakijken, voorzover U zelf daartoe niet in de gelegenheid bent.

Remmen, licht, gasinstallatie en ook de koelkast moeten aan een grondig onderzoek onderworpen worden.

Pas als alle apparatuur gecontroleerd en in orde bevonden is kunt U weer op reis gaan met Uw caravan